Tôi muốn xuất hóa đơn VAT (hóa đơn đỏ) khi mua hàng tại Biomall được không?

Chi tiết - Tôi muốn xuất hóa đơn VAT (hóa đơn đỏ) khi mua hàng tại Biomall được không?

Tôi muốn xuất hóa đơn VAT (hóa đơn đỏ) khi mua hàng tại Biomall được không?

27, tháng 08, 2022

Tôi muốn xuất hóa đơn VAT (hóa đơn đỏ) khi mua hàng tại Biomall được không? 

Quý khách hàng muốn xuất hóa đơn VAT tại Biomall, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

– Đối với hình thức mua trực tiếp tại cửa hàng: bạn vui lòng liên hệ với nhân viên thu ngân và gửi thông tin để xuất hóa đơn VAT.

– Đối với hình thức mua online: bạn vui lòng liên hệ theo hotline 086 6666 882 hoặc email contact@biomall.vn và gửi thông tin để xuất hóa đơn VAT.

Tin liên quan

Chăm sóc da nhạy cảm

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Chăm sóc da nhạy cảm

Chăm sóc da lão hóa

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Chăm sóc da lão hóa

Chăm sóc da 4

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Chăm sóc da 4

Chăm sóc da 5

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Chăm sóc da 5

Chăm sóc da 3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Chăm sóc da 3

Chăm sóc da mụn

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Chăm sóc da mụn

    Liên hệ với chúng tôI

    Liên hệ với Biomall để được tư vấn!

      Đặt lịch dịch vụ